Arxius d’audio de Cereria Codina

Fonoteca

Presentació de la fonoteca del Fons d'Imatges del Comerç de Catalunya.