Pastisseria Escribà

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La pastisseria Escribà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1820 es realitza la construcció de l'edifici.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any quan 1902 quan Antoni Ros i Güell (pintor i escenògraf) va decorar el local de Casa Figueres, dedicat a elaborar pastes alimentàries, amb la col·laboració de l'escultor Lambert Escaler, els vitrallers de l'empresa Rigalt, Granell i CIA, i Mario Maracliano en els mosaics. En les dècades dels anys cinquanta i vuitanta l'establiment estava regentat per Concepció Figueres Molina. La 1986 la família Escribà -actuals propietaris- va adquirir el local.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els dos portals estan rematats per arcs de mig punt i disposen de tancaments realitzats amb bastiments de ferro amb dues vitrines expositores a cada costat, en els brancals. Els dos portals disposen d’un doble marc interior remats per arcs de mig punt on se situen les porta d’accés i dos aparadors, tot amb metàl·lica, de ferro forjat. Damunt d’aquests dobles marcs s’observen sengles timpans realitzats amb vitralls modernistes. La superfície de la façana de l’establiment està recobert per mosaics presentant motius geomètrics i decoracions florals. A la cantonada s’observa un gran plafó de terra cuita presentant el relleu d’una recol·lectora de blat. El conjunt disposa d’una zona de sòcol de marbre gravat amb dibuixos geomètrics.

Interiors

Conserva el mobiliari consistent en diverses taules amb peus de fusta treballada i prestatges en els murs de talla de fusta amb columnates rematades per capitells i un arquitrau motllurat, damunt del qual hi ha un sanefa d’estuc amb motius geomètrics i florals. Diverses vidrieres modernistes i estucs de guix decoren els espais interiors, fins i tot els revoltons del forjat disposen de pintures amb motius geomètrics i florals. A la part interior es disposa d’un espai amb dos compartiments en alçat, és a dir, disposa d’un altell, on la decoració no segueix les directrius modernistes de l’espai pròpiament dit de la botiga. També es conserva el moble de la caixa amb una antiga màquina registradora.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / escribà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º