Cereria Codina

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Cereria Codina forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1825 quan Viçenç Marrugat va fundar la la botiga. A pincicipis del segle XX l'establiment fou adquirit per Jordi Codina, un fabricant d'espelmes i ciris de Mataró. LLuís Codina Vergeli -mort el 1995- seria l'últim dels Codina que es faria càrrec de la botiga. Encara avui el rètol de la botiga porta el seu nom sota l'escut de l'Honorable col.legi de Cerers, fundat l'any 1498. Degut al fet de no tenir descendència, el negoci passà a mans dels seus cosins, Carrera i Vives que han mantigut viva i amb força la flama del negoci.
El mes d'agost de 2016 la cereria tancà definitivamentles seves portes.

La botiga ha mantingut sempre l'activitat de cereria venent ceres i espelmes de tot tipus: perfumades, decoratives.També s'hi podia trobar una àmplia varietat d'articles religiosos, imatgeria, així com una interessant col.lecció d'icones de plata. Durant l'època nadalenca els pessebres agafaven el protagonisme.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

L’establiment disposa de tres portals, dos aparadors en els laterals i en el central es disposa la porta d’accés. Els aparadors són simples, amb una estructura de fusta perimetral muntada damunt una reixa de ferro de fosa formant balustres. El portal central disposa d’una estructura de tres fulls de fusta conformant una zona de vestíbul amb la porta vidriera d’accés al mig. A nivell de les llindes es disposa d’un calaix aplacat a tot al llarg de la superfície que ocupen els tres portals de façana. De fusta motllurada, conté el rètol de l’establiment pintat damunt vidre. Al mig i a la part superior d’aquest calaix, es disposa d’un plafó decoratiu elevat, amb un escut envoltat per la llegenda “cera verge d’abella”, suportat per una filigrana de talla de fusta.

Interiors

Damunt d’un paviment bicolor formant un escacat i a gairebé tot el perímetre dels murs, es conserven els mobles amb prestatges vidrieres damunt una base de calaixos i armaris, uns mobles que arriben fins el sostre. Destaquen les solucions de les cantonades, amb vitrines formen raconeres. Es conserven els taulells, uns mobles formats per quarterons amb muntants laterals de talla amb mènsules sota el sobre que és de marbre.

La Cereria Codina disposa d'un obrador al subsòl on realitzaven els treballs amb la cera. De fet encara avui es conserven restes del mateix i val a dir que és un espai amb molt d'encant que ens evoca a temps pretèrits.Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.Imatges

ref.1 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Cereria codina

ref.10 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.25 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.26 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.27 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.28 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.29 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.30 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.31 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.32 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.33 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.34 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.35 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.36 / Cereria codina

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

novetats

novetats

novetats

novetats

novetats

novetats

novetats

novetats

novetats

Esferes

Ciris Bateig

Rosaris

Verge de Montserrat

Verge de Montserrat. 40cm

Sant Jordi

Verge.

Verge de 40cm d'alçada.

St.Antoni, V. del Carme

St.Antoni, V. del Carme i St. Pancràs

Sant Sopar. Plata

Icones Plata

VISTA 360º