Optica Arense

NIVELL DE CATALOGACIÓ

L'Òptica Arense forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1874 Josep Teixidor i Busquets, lampista de professió, obre una botiga d'articles per a les belles arts al carrer Regomir. Emili Teixidor, el seu fill petit, hereta la botiga

El 1909 la vídua i el fill d'Emili traslladen el negoci a la Ronda de Sant Pere. Joaquim Raspall, arquitecte, dirigeix la decoració de la nova botiga, Lluís Bru realitza els mosaics de la façana. L'any 1947 s'elimina el tancament de l'interior de l'obertura, llevat del fix superior, i es realitza una nova fusteria reculada amb aparadors laterals. L'any 1993 pasa a José E. Linares Teixidor. L'any 1995 Arense Jurado obre una òptica. A l'exterior s'eliminen els elements de la reforma anterior i es conserven els elements de 1909. La publicitat del nou negoci es situa en la bandera i els mostradors dels brancals que ha havien estat substituits. A l'interior, a la botiga es modifica el mobiliari; a la divisoria amb bastiment de fusta i vitralls es conserva el fix superior i a la rebotiga s'elimina el mobiliari (armaris i taulell de dibuix).

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, enquadrant l' obertura, una estructura asimètrica amb bastiment de forja artística que emmarca:
- en els brancals, el sòcol de marbre i un vidre pla. El brancal de la dreta sobresurt uns 10 cm per situar un aparador amb porta batent exterior pel seu registre;
- en la llinda, plafons de mosaic de diverses geometries, signats per L.Bru (sota la R), que conserven els motius i el grafisme originals.
Dins de l’obertura, en el pla de l’estructura superposada, el vidre fix superior, pla, transparent amb decoració gravada a l’àcid i pedres incrustades, amb bastiment de ferro forjat. Els elements sortints, també de forja artística:
- el rètol bandera de la dreta, on s’ha modificat el vidre amb el grafisme;
- la marquesina, amb mosaic en la superfície inferior, que protegeix tot el conjunt..

Interiors

A la sala de vendes, el cel ras amb motllures que es perllonguen en la part superior dels murs; el mobiliari de les parets laterals, de fusta amb vitralls en la part superior, tot i que parcialment mutilats, i els taulells, llevat dels calaixos introduïts en la part posterior. A la rebotiga, les divisòries de fulles de fusta amb opac inferior, sanefa de vitralls i vidre gravat a l’àcid. Separant els dos espais, els elements que es conserven de la divisòria: el fix superior de la fusteria, amb vidre catedral ocre i vitralls turquesa, i la llinda pintada amb lletres i emmarcats de línies daurades amb els mots DIBUJO, ARQUITECTURA, PINTURA.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.Imatges

ref.1 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / òptica Arense

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref 1

ref 2

Ref 3

ref 4

Ref 5

Ref 6

VISTA 360º