La Sibèria

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Sibèria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La Siberia fou la primera pelleteria pròpiament dita de Barcelona i d'arreu de l'Estat, per tant pot considerar-se la pionera en la introducció de la pelleteria. L'any 1907 Josep Ticó i Rebert obre La Siberia a la Rambla de Catalunya, lloc on encara avui es troba la casa matriu.
Amb l'expansió económica viscuda a Catalunya en el temps de la Gran Guerra, la Sibèria va créixer vertiginosament; es confeccionaven articles per tot l'Estat, fins i tot per la Casa Reial. Aleshores es construí la fàbrica de curtits a Balaguer.
La Siberia va guanyar un dels premis de l'Exposició Internacional de 1929 i va ser important també com a escola de nous pelleters. Els anys 1918 i 1919 la decoració de la botiga va ser completament refeta per iniciativa de Josep Maria Ticó i Roig que es va establir com a pelleter a Londres. Aquesta, d'estil proper a l'art deco, és la que encara es conserva avui.
A l’exterior s’elimina el frontis aplacat (que integrava rètol, aparadors i porta) i es recupera la visió dels elements arquitectònics de l’edifici: es realitza un pla de tancament reculat amb porta en l’eix de l’aresta i aparadors laterals, i es situen els rètols de lletres corpòries sobre les llindes. A l’interior es realitza una rica decoració en el sector esquerre, amb treballs de fusteria de Batista Moixí ( armaris, taulells, medallons de les portes, mampares dels emprovadors,..). El 1959 s'estintolen els dos pilars de fosa que dividien l'obertura de cada façana (visibles en la planta superior) i s’adapta el tancament. En el sector esquerre s’allarga el vestíbul exterior (abans hi ha via un tancament entre el parament i el primer pilar) Als anys seixanta passa als fills de Mercé Tico i Marià Espar. El 1991 es catalanitza el rètol modificant el tipus de lletra. També s'elimina un aplacat blanc que ocultava el sòcol i motllures de l'edifici i definia un pla abstacte que contrastava amb el retall de les obertures (amb un marc negre) i les lletres. L'any 1996 la meitat dreta del local es segrega i converteix en una cafeteria.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El emmarcat negre de les tres obertures i el tancament reculat del vestíbul exterior, de composició simètrica amb: porta central amb vidres decorats a l’àcid en les 2 fulles batents i en la tarja superior, on destaca un vidre pintat ovalat emmarcat amb relleus de fusta; dues columnes flanquejant la porta també de fusta esculpida, i aparador a banda i banda amb sòcol de marbre negre i vidre i tarja superior amb la mateixa decoració que la porta.

Interiors

En la sala de vendes:
- el cel ras amb calaixos penjats, que connecten els pilars i pilastres, i motllura en el perímetre dels requadres a manera de cornisa sobre mènsules.
-la decoració amb relleus pintats blancs dels pilars exempts, les pilastres i alguns punts de les jàsseres.
- el mobiliari, que es situa a la dreta, de fusta lacada blanca amb ornaments daurats i vidre que en origen era transparent, amb testers semicirculars: 3 armaris que tenien portes de vidre (1 en els laterals i 2 en el central de major amplada) i una mena de carxofa sobre la cornisa, i 3 taulells un davant de cada armari (ara manca el de l’extrem dret).
- la mampara, que es situa a l’esquerra, també de fusta blanca i ornaments daurats i amb el mateix repertori formal clàssic que el mobiliari, que delimita 2 grans provadors: un al costat de façana amb un tram elevat, on continua dominat el blanc i un altre on dominen els colors marrons, tots dos equipats amb mobiliari, miralls i revestiments conjuntats.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.Imatges

ref.1 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / la sibèria

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

ref.4

ref.5

ref.6

ref.7

ref.8

ref.9

ref.10

ref.11

ref.12

ref.13

ref.14

ref.15

ref.16

ref.17

ref.18

ref.19

ref.20

ref.21

ref.22

ref.23

ref.24

ref.25

ref.26

ref.27

VISTA 360º