Farmàcia del Carme

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia del Carme forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1882 el propietari Enric Macià construeix l'actual edifici en terrenys que havien estat de l'antic convent de Caputxins.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1883 quan Eduard Casellas funda la farmàcia. El 1914 es realitza la decoració atribuïda a Josep Puig i Cadafalch. Els mosaics són de Lluís Brú Salelles. El 1927 La farmàcia passa a mans de Josep Maria Terrés. El 1977 es feren obres de reforma interior que van amagar part de la decoració original. Sobre l'any 1982 la farmàcia va ser regentada per Rafael Hernández Massana. Entre 1982-1987 el titular va ser d´Antoni Broggi Coma. Al 1990 la va portar Carme Guiu Pujol. Actualment la farmàcia és d'Agnès Tarrés i Oller, besnéta del propietari original.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

La decoració exterior s’emmarca en els muntants (o brancals) de les obertures i en una llinda continua que abraça les tres obertures. En aquests indrets es desenvolupen uns plafons en uns marcs de pedra tallada on s’inscriuen uns mosaics representant motius florals llevat del de la cantonera que conté el nom d’un dels propietaris de la botiga, damunt del qual, i en pedra tallada amb motius florals, s’inscriuen les inicials d’un segon propietari. La llinda conté el nom del negoci realitzat amb mosaic i al damunt, i entre els balcons de la planta entresòl, corona els muntants una decoració floral realitzada amb pedra. El bastiment de la porta d’accés és metàl·lic, amb uns muntants que deriven en ramificacions florals.

Interiors

Malgrat que un seguit de reformes han amagat part de la decoració interior, sobre l'actual cel-ras encara es conserven les motllures florals dels sostres i, a la rebotiga, l’estructura d’un moble de vitrines i prestatges. També conserva el moble de la caixa, amb una base de fusta tallada amb sobre de marbre, damunt del qual es disposa una estructura de ferro forjat emmarcant uns tancaments de vidre.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.
Imatges

ref.1 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.25 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.26 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.27 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.28 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.29 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.30 / farmacia Tarrés

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º