El Indio

NIVELL DE CATALOGACIÓ
El Indio forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents.

El 1861 es construeix l'edifici i s'intal.la en els baixos la casa de teixits Batlle i Bausili.

El Indio va ser inaugurat oficialment el 1870 i estava especialitzat en la venda de tot tipus de teixits. El 1885 La botiga passa a Francesc Mitjans i Cia com a llogaters. 1904 Francesc Mitjans i Cia compra el local de la botiga juntament amb tot l'edifici. L’orígen del nom, segons apunta Víctor Riera (últim gerent amb més 5 dècades darrera del taulell) vindria donat pel ressó que les notícies de les guerres d’indis i vaquers tenien als diaris de l’època.
El Indio visqué la seva época daurada durant la década dels anys 20 . L’Exposició Universal del 29 també ajudà al seu creixement. L’any 1922 el decorador Vilaró i Valls portà a terme la reforma de l’establiment que donà lloc al gran vestíbul que avui coneixem amb la retolació sobre vidre i a la decoració de la façana actual. Precisament en aquesta època la botiga incorporà un autòmat en forma d’indi que es convertiria en poc temps en tot un reclam per a gran i petits. Els seus ulls s’encenien i movia les mans deixant entreveure un paper amb la publicitat del moment. El 1936 durant la Guerra Civil el negoci fou col.lectivitzat. Dues bombes impactaren en el carrer del Carme que malmeteren l'automata en forma d'indi, que fou retirat. També desaparegueren elements decoratius de la façana i el vestíbul (pans d'or del sostre, aplicacions de marbre, làmpades exteriors) El 1941 la pripietat del negoci i de tot el mobiliari i instal·lacions passà, per compravenda, a Baldà i Riera, SCR, i lloga el local passà a la societat Baldà i Riera. Durant la dècada dels cinquanta, es restaurà la botiga. Durant els treballs es perden les pintures del sostre. El 2014 es tancà la botiga, retirant Baldà i Riera el mobiliari i instal·lacions adquirits


ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Pel carrer del Carme s’organitzen cinc obertures que constitueixen l’estructura un porxo, a l’interior del qual es disposen els aparadors. Pel carrer de Montjuïc del Carme disposa d’una sola obertura associada al porxo, amb l’aparador corresponent, flanquejada pels rètols de grans dimensions indicatius de l’activitat de l’establiment. Una senzilla marquesina contínua situada sola la llosa dels balcons del primer nivell emmarca la decoració de la façana, amb un punt de trobada a la cantonera on es localitza un gran rètol (talla de fusta) amb el nom de l’establiment inscrit emmarcat per una decoració a base de motius florals que es desenvolupen, en alçat, fins a la zona del passamà de les baranes dels balcons. En aquest punt es disposa una petita marquesina ondulada. També destaquen les talles en fusta d’uns relleus representant els busts d’indis situades a la zona de carcanyols del porxo i els rètols amb el nom de l’establiment i els seus productes amb caràcters esgrafiats en vidre decorats amb motius florals..

Interiors

Porxo on hi ha els aparadors, unes estructures de fusta damunt un sòcol, amb vidres decorats amb motius florals i la imatge d’un indi a la part superior. El paviment és de marbre amb el nom de l’establiment gravat i es conserven els llums originals del porxo. La porta d’accés a l’interior és de doble full amb els vidres estan tractats a l’àcid presentant motius florals serpentejants. A l’interior de l’establiment es conserva part del mobiliari consistent en els prestatges de fusta tornejada que ocupen grans extensions dels murs.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.
Imatges

ref.1 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / El Indio

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º