Cereria Subirà

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Cereria Subirà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La cereria més antiga de les que avui resten a Barcelona va ser fundada el 1761 per Jacint Galí al carrer de St. Cugat, l’actual carrer dels Corders. Quan Galí va morir, la seva viuda va traspassar el negoci a Martí Prat, que durant molts anys havia estat l'encarregat de la botiga. Anys després Prat, va comprar el negoci i el va ampliar juntament amb els seus fills. Quan el 1902 es va obrir la Via Laietana es van haver d’enderrocar edificis, un dels quals era el de la cereria, que es va traslladar a un altre local pròxim, el número 7 de la Baixada de la Presó, que avui coneixem com de la Llibreteria. No obstant la primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de 1840 quan Pau Despatx va fundar " La Argentina ", una botiga de robes molt popular a l'època, construïda i decorada luxosament .
La família Prat va treballar a la nova botiga fins el 1936, quan la guerra en va aturar l’activitat. Morts els germans Prat, les germanes en van buscar continuador. El 1939 Paulí Subirà, cerer de Vic, se’n va fer carrer fins a la seva mort el 1964. La seva família, primer la vídua Montserrat i després el seu fill Jordi, n’han continuat l’activitat fins avui. L'any 1985 Jordi Subirà realitzà una acurada restauració de l'interior dirigida per l'arquitecte Josep M. Botey i l'any 1993 s'instal.là al terra de la porta d'accés una Placa de reconeixement atorgada per l'Ajuntament de Barcelona.


ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Unes pilastres de fusta motllurada que contenen decoracions grotesques emmarquen l’espai exterior de la botiga. Arrenquen d’una base d’obra aplacada de marbre i estan unides a mitja alçada per una faixa motllurada de fusta que a mode d’arquitrau està sostingut per tres columnes salomòniques, amb base i capitell de motius florals, realitzades amb pedra artificial. Dita faixa combina una decoració en talla de motius florals (garlandes) i els cartells anunciadors de l’establiment amb caràcters pintats sobre fusta. El nivell superior és més simple i destaca el nom de l’establiment amb grans caràcters de fusta sobre una llinda motllurada simple, també de fusta. En les reformes de 1985 es va eliminar un emmarcament superior de fusta, sota del qual van aparèixer motius decoratius pintats originals de l'edifici.

Interiors

En els murs laterals es conserva tot el mobiliari original del segle XIX consistent en armaris, prestatges, calaixos i portes amb la policromia original. També els mostradors i el moble faristol de la caixa. Destaca una escala del tipus imperial que condueix a la part superior dels murs laterals on també es disposen prestatges. A la paret que separa la botiga i l'antic magatzem i després obrador hi ha una estructura de fusta aplacada que ha tingut diversos motius decoratius: un rellotge en època de "La Argentina", unes inicials quan es va convertir en cereria i actualement l'escut de la ciutat de Barcelona. Damunt dels muntants de l’arrencada de la barana d’escala es localitzen sengles escultures metàl·liques representant dues donzelles mostrant una torxa on hi havia els fanals de la primitiva il·luminació de gas. Les baranes de l’escala i dels passadissos de les dues galeries laterals són de ferro de fosa (balustres) i passamà de fusta. El paviment presenta un mosaic hidràulic bicolor (blanc i negre) formant un escacat.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.
Imatges

ref.1 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Cereria Subirà

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref. 1

ref. 2

ref. 3

ref. 4

ref. 5

ref. 6

ref. 7

ref. 8

ref. 9

ref. 10

ref. 11

ref.12

VISTA 360º