Pastisseria La Colmena

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Pastisseria La Colmena forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1849 Rosendo Abella tenia la confiteria "Casa l'Abella" a l’antiga Baixada de la presó núm. 11 (ara Baixada de la Llibreteria) just al davant de la seva ubicació actual.

L’any 1867, la família Costa va adquirir el negoci, el va traslladar a l’emplaçament actual i va canviar el nom pel de La Colmena -mantenint ambdós rètols a la façana-.

Més endavant, la pastisseria canviaria de propietaris essent de Morató i Santpera el 1912 i de Chocolates J. Camps el 1921.

Finalment, el 1927 els germans Josep i Francesc Roig Manubens van adquirir el negoci que ara regenta el seu nét Josep Maria Roig. Toni Roig, besnét de Francesc i fill de Josep Maria, és qui s’encarrega actualment d’elaborar els caramels de la manera tradicional juntament amb altres dolços típics de la pastisseria tradicional catalana.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Conserva les fusteries dels tancaments de les obertures amb vidres esgrafiats amb el nom de l’establiment i diversos productes. Destaca una cornisa d’obra, motllurada i de força volada, que s’estén a tot al llarg de l’espai que ocupa la botiga, formant corba al xamfrà. Els aparadors, amb emmarcaments de fusta, es disposen damunt un sòcol d’obra.

Interiors

Conserva l’estructura de fusta que emmarca els moderns prestatges situats en els murs perimetrals.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.


Imatges

ref.1 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.25 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.26 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.27 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.28 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.29 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.30 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.31 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.32 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.33 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.34 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.35 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.36 / La Colmena

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

Pastissets Cabell d'Àngel

Pastissos

Carquinyolis

Merengues

Bunyols

Tortells

Enquesada

Caramels de la casa

Bolados o esponjats

VISTA 360º