Rabat

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Joieria Rabat forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

El 1906 es funda la Farmàcia Mirambell. Del 1914-1917 passa a ser Farmàcia Mariano Solà. Del 1920- 1931 és Farmàcia Orriols. Del 1950 -1989 Farmàcia Marti Lledó. Als anys 90 del segle XX passa es reconverteix en el Bar Torino conservant la decoració del sostre interior i l'exterior. L'any 2004 la Joieria Rabat s'implanta a l'edifici. Es substitueixen els tancaments de les obertures.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els plafons de fusta sobreposats, de composició simètrica en relació a l’aresta del xamfrà, i la tarja amb vitrall sobre la porta d’entrada (únic vestigi del tancament original).
La llinda continua que enllaça les 4 obertures, integrada per una doble faixa de fusta pintada amb:
-dalt, un emmarcat aplacat sobre el parament, amb un únic plafó (recent) per façana.
-baix, dins de cada obertura un plafó rectangular (ocult pels nous tendals) i, en el parament, un aplacat amb mènsules laterals i plafó central amb decoració rebaixada i límit inferior corbat. En l’agulla de l’aresta, el plafó és de majors dimensions i presenta una decoració sobreposada amb motius vegetals envoltant una retolació recent.
La tarja superior del tancament de l’obertura dreta del xamfrà, amb emmarcat de fusta de línies ondulades i vitrall emplomat policromat amb tiges amb flors i un cercle central amb una representació que sembla la fusió del bastó d’escolapi (serp) amb un caduceu (ales) ambdós símbols de la medicina.

Interiors

Es conserven els elements d’interès visibles en les imatges de 1998 però amb un altre cromatisme: cel ras amb motllures de guix de formes vegetals i prestatgeries de fusta motllurada.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º