Restaurant Bonanova

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Restaurant Bonanova forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial en aquest local data de 1909. Del 1909-1929 funciona en el carrer Mayor de San Gervasi (també anomenat només San Gervasi) 97 (ara 103) el Café del norte. Entre 1931-1963 es coneix amb diversos noms: Cal Tonet, los Billares, el Casinet,..
L'any 1964 passa a Adolfo Herrero Villanueva i Pilar Salvador Ibañez que l’anomenen Restaurant Bonanova. En l’espai a doble alçada es realitza el cel ras, per incorporar la il.luminació, i l’estucat del frontal de la barra i l’arrambador; en l’espai sota l’entresolat s’enrajola l’arrambador i l’intrados de les obertures amb arc de mig punt a la zona de serveis; en els dos menjadors es canvia el paviment i s’utilitzen els sobres de marbre de les antigues taules per pavimentar el pas a les cuines. Ja entrats al 2000 passa als fills, Carlos, Cristina i Adolfo Herrero.

ELEMENTS D'INTERÈS


Interiors

La configuració dels espais i els elements que es conserven de principis del segle XX:
- La sala de doble alçada amb els pilars i pilastres amb fust acanalat i capitell de guix, la paret del fons amb les finestres de l’entresolat alineades amb les portes amb arc de mig punt al menjador interior, l’escala d’accés a l’entresolat amb barana amb paviment amb marxa de fusta i barana d’acer, i la barra amb sobre de marbre blanc.
- la sala sota l’entresolat amb: la paret frontal de composició simètrica, amb l’estufa en el centre i 4 obertures amb arc de mig punt una de les quals amb fulles batens amb sòcol decorat.
- el paviment del passadís a les cuines realitzat amb els sobres de marbre de les antigues taules.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º