Yrurzun Andreu

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Yrurzun Andreu forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC

RESSENYES HISTÒRIQUES

L'any 1931 (data 1a factura) Vicenç Irurzún Casanoves obra una llauneria, electricitat i lampisteria amb habitatge a l’interior. Posteriorment passa al seu fill Vicenç Irurzun Ricard. Durnat uns anys funciona amb uns socis amb el nom d’Irfiel fins que a principis del segle XXl passa al net de fundador, Vicenç Yrurzún Andreu (el canvi en la inicial del cognom es conseqüència d’un error del registre civil). Es catalanitza el rètol.

ELEMENTS D'INTERÈS


Exteriors

El conjunt d’elements de fusta pintada (amb cromatisme que ha anat variant en el temps), amb rètol i portalons sobreposats que emmarquen un petit vestíbul exterior, amb porta central reculada i aparadors laterals i el paviment de terratzo del llindar, vestíbul i escala. Destaca la solució del rètol aplacat sobre la llinda amb límit inferior amb arc central, sobre l’obertura i segments d’arc en els laterals on s’encaixen els portalons, plafonats, en posició oberta..

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º