Poblet La Africana

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Poblet La Africana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1909 es construeix l'edifici conegut com La Gurugú. Mir Vives obre la Draperia la Africana dedicada al comerç de draps amb el nord d'àfrica. La botiga ocupa només el sector de Pere IV, i en el xamfrà hi ha un habitatge.
L'any 1917 passa a Antoni J. Poblet Fabregat que hi obre una sastreria de roba de treball. Trasllada l'habitatge a l'entresolat per ampliar la botiga en planta baixa. Conserva un taulell de l'establiment anterior (entrant a l'esquerra) i realitza una nova decoració, conservada en bona part. Posteriorment passa als seus fills Jordi i Manuel Poblet Galobarde. Instal.len un magatzem en el número 189, conservant els aparadors d'una botiga de làmpares. Als anys 60 s'intal.len els rètols lluminosos de l'aresta del carrer Castella. El 1984 la part de Manuel passa al seu fill Joaquim. El 1987 es constitueix la socitat Sucesores de A.Poblet S.A. El 2004 la part de Jordi passa a la seva filla Àngels. El 2005 es registra la marca Poblet la Africana.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Façana de Pere IV.

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, que sobresurt entre 10 i 40 cm, amb:
- a banda i banda de l’obertura, els dos muntants laterals continus que abracen: el sòcol (en origen de marbre negre vetejat blanc, ara substituït per granet); l’aparador que passa per davant del sòcol de l’edifici i, per sobre, conserva el mirall de fons i el sistema de guies encastades de llautó on es desplacen en alçada els recolzaments de les barres, i el calaix superior amb plafó frontal amb un rètol modern;
- com a llinda, el calaix de tota l’amplada, on hi ha un rètol en el frontal que sembla sobreposat sobre l’original.
Dins de l’obertura, el llindar situat en el gruix de la façana i el vestíbul exterior amb dos aparador laterals i porta central reculada, batent amb tirador exterior diagonal.

Façana del xamfrà.

Dins de les dos obertures de l’esquerra, l’emmarcat de fusta dels aparadors i el rètol que s’entreveu sota el modern de la part superior.
Dins de l’obertura dreta el vestíbul exterior similar al del carrer PereIV.
Sobre els dos brancals centrals, les lletres de l’antic rètol conservades sota la capa de pintura.

Interiors

La configuració de la sala de vendes amb un espai de doble alçada paral.lel a la façana, amb:
- els elements integrants de l’estructura metàl.ica (pilar central, jàssera de perfils reblonats, biguetes del sostre);
- l’entresolat i l’escala d’accés amb barana de forja amb brèndoles torsionades;
- el tancament de fusta dels aparadors del xamfrà, amb dos racons simètrics amb portes batents;
- els 3 taulells de fusta..

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º