Farmàcia Almirall

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Almirall forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1862 Francisco Mont Almirall obre una farmàcia al carrer Sant Pere del Taulat 83 (actual Marià Aguiló 95). El 1864 Francisco Mont trasllada la farmàcia a Sant Pere 115 (l'actual seu). L'any 1902 passa a la filla de Francisco. 1910 passa a Josep Fornés. El 1912 s'incorpora Lluís Almirall. L'any 1935 passa a Victor Almirall Riu. El 1943 Victor Almirall Riu (com a director tècnic farmacèutic) i Antonio Gallardo Carrera funden els Laboratoris Almirall. Alguns dels primers productes de la companyia són: un antihelmíntic (Lombrikal), un parasiticida (Tundra) i un antisèptic ginecològic conegut com Leucosina. El 2006 s'obre en el local de la dreta (125 bis) el Centre Podològic Almirall. Entrat el segle XXl passa al fill Victor M. Almirall Cacho. El 2013 passa a Ma Carmen Martínez. Es retira i conserva el fanalet vermell identificatiu de les farmàcies, que hi havia a l'esquerra del rètol, per col.locar-hi la senyalització actual amb forma de creu. Es conserven tots els elements originals i es comença a decapar la fusta (frontal taulell).

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, l’estructura aplacada amb emmarcats de fusta i plafons de vidre pintat pel darrera, de composició simètrica, amb:
- en el centre de la llinda, l’element central sobreelevat, amb cornisa mixtilínia, amb el text FARMACIA ALMIRALL en el plafó de vidre signat per RULL S.A.;
- en els extrems de la llinda, un marc quadrat, amb un relleu que representa la copa d’ higea (símbol de les farmàcies) sobre la petita cornisa, que emmarca un plafó rodó amb “Fundado en 1864”, a l’esquerra, i el número de la finca “125”, a la dreta;
- a banda i banda de l’obertura, alineats amb els quadrats dels extrems de la llinda, emmarcats amb els plafons de vidre sense text.
Dins de l’obertura, el llindar de marbre blanc i la fusteria enrasada amb el pla de façana (només reculada per la guia de la persiana) amb porta batent central, fixes laterals amb petits aparadors interiors, i fix superior amb una margarida esculpida en el centre.

Interiors

En la sala de vendes:
- el cel ras, amb doble motllura en el fris i en el perímetre, i amb plaço rodó central;
- en totes les parets, els armaris de fusta pintada de pi de melis, que integren els forats de pas, amb cornisa continua i muntants decorats amb baix relleu i petita mènsula sobreposada, on es conserven flascons antics. La poca qualitat del material utilitzat (cal recordar que era un establiment en un barri industrial amb una clientela humil) ha provocat la pèrdua d’elements (portes opaques inferiors i de les vitrines superiors) i la incorporació de reforços als interiors;
- el taulell de fusta de pi melis, amb frontal amb vitrines, calaixera al dors i sobre de marbre blanc, parcialment decapat per la nova propietària, amb un sòcol afegit ocultant l’original.
En la rebotiga:
- en l’estança esquerra, la fusteria amb porta corredera central, amb opac inferior, vidre catedral amb límit superior ondulat i transparent per sobre, i els armaris i calaixeres de les parets laterals;
- en l’estança dreta, la fusteria amb porta batent, de composició similar a l’anterior, i el paviment de mosaic hidràulic amb una combinació de dues peces amb quadrats policroms.


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º