TOUS Rolex Boutique

NIVELL DE CATALOGACIÓ

TOUS Rolex Boutique forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1888 Jacint Roca Fuster, després de 3 anys a Filipines, torna a Barcelona i obre una botiga de rellotges al carrer Ample, 50 que anomena La Marina. El 1909 trasllada el negocia ala Rambla del Centre, 36. El 1915 amplia el negocio incorporant la joieria. S'afegeix un dels seu 5 fills, Rogelio Roca Plans. El 1920 es trasllada el local de la Rambla cantonada passatge Bacardí. 1930 Jacint cedeix el negoci al seu fill Rogelio Roca Plans.

El 1933 Rogelio Roca Plans trasllada la botiga al local que havien ocupat el café Torino (1902-1911) i la Botiga Esteva i Cia. Encomana la decoració a Josep Lluis Sert, que estintola la façana i projecte una nova façana corba amb fort component horitzontal. També projecte el mobiliari que construeix Viuda de Josep Ribas. El 1959 s'incorpora Rogelio Roca Salamanca. L'any 1962 Rogelio Roca Salamanca reforma la botiga per millorar l'exposició dels objectes de plata. Encomana la decoració a l'arquitecte Marcelo Leonori. La porta de la Gran Via es transforma en aparador. Es substitueixen les peces de vidre emmotllat belga (briquetas de vidrio tipo nevada) quadrades per unes de rectangulars. El 2003 Rogelio Roca dona part del mobiliari original (cadires i vitrines) que es conserva al Museu d'Art de Catalunya. L'any 2008 passa a Tous. La façana es conserva però s'eliminen tots els rètols de lletres retallades J.Roca (en els extrems del marc de granet, en les vitrines de façana i en el fix superior de la porta). La sala de vendes adjacent recupera, en part, la imatge de 1933. El nivell superior es reforma amb projecte de l'estudi Ripollés. Actualment és TOUS Rolex Boutique.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

En tota la longitud i alçada (de 4,5 m) de la façana del local, l’estructura que estintola el mur de l’edifici, de perfils laminats d’acer, i el nou tancament adossat per l’exterior amb: la petita marquesina;el marc perimetral aplacat de granet, en origen de color gris; la franja superior de pavés, en origen de format quadrat, la franja inferior aplacada de granet rosa amb finestres-aparador, retallades entre 0,8 i 2 m d’alçada, amb el vidre en el pla exterior, i la porta lateral de l’esquerra, que en origen tenia una simètrica en l’extrem oposat.


Interiors

A la sala de vendes a nivell del carrer, la configuració de l’espai i els acabats i mobiliari que conserven o reprodueixen el projecte de 1933: el paviment de linolium; les catifes; l’aplacat de fusta de la paret del xamfrà; les vitrines dels aparadors de façana i de les parets laterals; el mostrador de la crugia interior de fusta tenyida i de vidre fumat; les cadires de fusta lacada i tapisseria,...

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

(*) Extret del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

VISTA 360º