Estanc Mora

NIVELL DE CATALOGACIÓ

L'Estanc Mora forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial en aquest local data de 1929 amb la inauguració de l'Estanc de Sant Andreu. El 1929 l'avi de Joan Miquel Morada Mora (actual propietari), ebanista, va realitzar els mobles per a l'establiment (aparadors exteriors i prestatges interiors). Alguns d'ells encara es conserven.

ELEMENTS D'INTERÈS


Exteriors

S’observa una estructura aplacada a la façana amb dos muntants a mitja alçada rematats per una llinda llisa on s’insereixen el nom i productes de l’establiment. El tancament consta d’una fusteria amb una senzilla porta centrada i dos aparadors laterals, fins a mitja alçada, muntats damunt un sòcol d’obra, tot conformant una petita zona de vestíbul.

Interiors

Es conserven els prestatges fins a mitja alçada entre muntans de talla de fusta situats en el mur dreta i frontal, un taulell, també de fusta, de planta en forma d’ela amb vitrina superior. El cromatisme del mobiliari és el mateix que el de l’exterior.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º