Matalasseria Lázaro

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Matalasseria Lázaro forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1892 es funda la Matalasseria per part de Frederic Làzaro Arquer (1874-1939)

ELEMENTS D'INTERÈS

Interiors

Es tracta d’uns prestatges i taulell mostrador a joc, mobles adaptats al marc arquitectònic de la botiga ja que provenen d’un altre local. El taulell presenta un frontis decorat amb motllures daurades alternant figures geomètriques. Els prestatges segueixen la mateixa línia, amb motllures daurades als muntants i amb un remat unificat en forma de fris arquitectònic simple. Els prestatges s’adapten als angles de les pilastres i parets del local.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º