Vinalium

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Vinalium forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial en aquest local data de 1904 amb la inauguració del colmado Seuba Carbonell. El 1916 es traspassa i el 1962 passa a Joan Murgadella que el regentarà fins el juliol de 2014. Actualment l'ocupa la franquícia Vinalium.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament i la part superior de les obertures, l’estructura que defineix un nou frontis, d’uns 30 cm de fons, en tota l’amplada i fins a l’alçada de la llinda de l’obertura original, de composició simètrica, amb:
- en cada un dels 3 brancals, el sòcol de marbre i l’aparador amb marc de fusta amb decoració rebaixada.
- com a llinda, les restes del calaix de persiana sobre les que es col.locà un rètol modern.
Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc.


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º