Joieria Roé

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Joieria Roé forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

L'any 1914 Joan Roé i Vidal, joier, amb un soci capitalista funden la Joieria Esteva i Roé.

El 1925: Joan Roé es queda tot el negoci. Els anys 50 l’Ajuntament obliga a retirar els aplics de façana. Els anys 60 passa als fills de Joan, Francesc i Joan Roé i Claramunt. També es modifica el rètol de la llinda. A la dècada dels 90 passa a la filla de Francesc, Anna Ma. Roé , amb l’ajuda dels seus fills Francesc i Emilia.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El frontis de composició simètrica amb aplacat de marbre (ara ocult) que emmarca l’obertura on es conserva integrament el vestíbul exterior amb: tancament reculat amb porta central i aparadors laterals, paviment de marbre blanc i parament amb motllures de guix.
Sobre els brancals es conserva, darrera la ballesta i una planxa de ferro negre, l’aplacat de marbre, de color negre-verdós en el sòcol i clar fins a la llinda, que en l’imatge d’època tenia una inscripció i un aplic de llum.
De l’aplacat de marbre de la llinda no és visible cap vestigi darrera el rètol actual.
Dins de l’obertura, el petit vestíbul exterior amb:
-el tancament reculat d’obra, decorat amb sanefes amb ovaris en el front i els laterals, amb porta central de fusta i vidres bisellats, amb arc de mig punt amb talla de fusta en el centre.
- dos aparadors laterals amb cantonada arrodonida, amb sòcol de marbre negre i emmarcat de fusta fins a l’alçada de la llinda de la fulla batent.
- el paviment de marbre blanc

Interiors

A la sala de vendes, el conjunt de la decoració original que, llevat del paviment, es conserva integrament amb:
- cel ras llis amb un senzill requadre i fris perimetral (ara de color crema) amb una aranya penjada del centre fabricada per Barrera y Canovas.
-paret del fons de composició simètrica amb portes laterals amb arc i moble amb mirall en el centre
-sòcol de marbre negre i arrambador de fusta plafonat en totes les parets
- altres elements de mobiliari tots ells de fusta de caoba de Cuba envernissada: les vitrines encastades en la paret dreta; la vitrina sobreposada en la paret esquerre i les taules amb sobre entapissat i part de les cadires.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º