Farmàcia Oller

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Oller forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

1854 es construeix l’edifici que correspon als actuals número 2 i 3.

El 1860 obre la farmàcia. Anys més tard passa a Ferran Oller Soler. El 1936 durant la guerra civil Ferran és empresonat i es destrueix l’arxiu de la farmàcia. El 1953 a la mort de Ferran passa al seu fill, Ferran Oller Divi. Consta com a Farmàcia antigua de las Corts. Els anys 70 passa al fill de Ferran, Ferran Oller Salas. S’incorpora la quarta generació, Ferran i Helena Oller Dolset.El 2001 es reforma la farmàcia per incorporar a la sala de vendes part de la rebotiga. Es conserva el taulell que es trasllada al fons del nou àmbit. Es reprodueixen les prestatgeries (que s’havien assentat sobre terra i estaven molt malmeses per la humitat ascendent) en l’emplaçament original i cobrint la nova extensió dels paraments. A l’exterior es restaura l’enmarcat de fusta i es substitueixen els plafons de vidre per metacrilat amb el mateix cromatisme i tipus de caràcter.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

La reixa de l’arc, amb un motiu radial, i l’estructura aplacada amb enmarcat de fusta pintada, amb: llinda rectangular, que oculta la imposta de l’arc arquitectònic, amb pla frontal lleugerament inclinat cap el carrer, i plafons penjats en els brancals amb un element amb talla amb motiu floral en la part inferior.

Interiors

En la sala de vendes, el taulell de fusta amb vitrina en el front i sobre de marbre blanc i la reproducció dels armaris que cobreixen les parets.el taulell de fusta amb vitrina del fons i la reproducció dels armaris que cobreixen les parets.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º