Merceria Calsina

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Merceria Calsina forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

Sobre l'any 1934 hi figurava un establiment dedicat a la venda de pa (sense obrador)
L'any 1936 l'ocupa una modista. L'any 1950 Salvador Calsina Castells obre una merceria conservant el tancament exterior i el mobiliari. L'any 2000 pasa a les seves filles, Rosa M. i Anna

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

En els dos portals de la cantonada, el tancament de fusta pintada amb composició unitària, amb: sòcol plafonat; vidre transparent i franja superior amb una successió de rectangles de vidre catedral policroms. Aquesta fusteria tanca els aparadors interiors i, en el carrer Vallespir, inclou a la dreta la única porta d’accés i, per sobre, un plafó de fusta amb el rètol pintat (la persiana enrotllable oculta aquest element en l’altre façana).

Interiors

El conjunt de mobles de fusta pintada que l’any 1950 es trobava en el local (dos taulells amb vitrina superior, la vitrina de la paret dreta amb calaixera inferior i les prestatgeries de les parets laterals).

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º