Unión Suiza

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Unión Suiza forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1840 Jaume Vendrell i Francisca Castellà inicien el negoci familiar amb un comerç “de joieria i taller per compte propi”, en el carrer Hospital 37 Els seus descendents obren joieries en el carrer Ferran 24, Hospital 37 i Rambles al costat del Liceu
Als anys 20 Carlos Vendrell crea la Unión Suiza de Joyeria que distribueix rellotges de marques suïsses, que ningú més tenia, per tota Espanya (IWC, Patek Philippe). Als anys 30 posen en marxa una fabrica de rellotges a Suïssa on produeixen rellotges de marca pròpia (Kronos i Duwart)

L'any1945 s’obre a l’avenida del Generalisimo 482 (actual Diagonal) la botiga de “Union Suiza de Relojeria” amb projecte de decoració d’Eduard Ma. Balcells, arquitecte. Als anys 60 la gerència passa a la cinquena generació, Lluís Vendrell Salvia. L'any 2005 passa a la sisena generació, Lluís, Xavier, David i Cesar.
El 2012 s’inicia la remodelació de la botiga de Diagonal per connectar la planta baixa amb l’antic habitatge del primer pis, amb projecte d’Adrià Guevara, arq. tècnic. En planta baixa es recupera l’àmbit esquerre de la diagonal retirant els aplacats que ocultaven l’aparador i els arcs i motllures, on es refà l’acabat marbrejat, i es reforma l’àmbit dret de Via Augusta on hi havia espais de servei. En realitza una escala de marbre blanc que connecta amb l’antic distribuïdor de l’habitatge i, en planta pis, es restauren tots els elements de la decoració original que es conservaven (en el distribuïdor el paviment de marbre blanc i els elements arquitectònics que imitant pedra; en la capella la reixa, la pintura del sostre, els pilarets i els arcs de la volta, i en les estances el paviment de fusta, les pintures i motllures del cel ras, els porticons lliscants de les balconeres, l’aplacat de fusta de les parets de la peça de la cantonada,....)

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els elements petris que emfasitzen l’accés de la cantonada i els 2 aparadors a banda i banda d’aquest eix, i la reixa de ferro de la porta de l’extrem dret de Via Augusta (únic vestigi de la projectada en les dues obertures d’aquest sector).
En la cantonada arrodonida: l’aplacat de granet negre que envolta la porta d’accés, amb motllura en el perímetre de l’obertura; el tancament reculat amb plafons laterals clars amb diamants en relleu (amb la inscripció E M BALCELLS dalt a la dreta), i la tarja amb un rellotge circular en el centre envoltat per motllures clares i relleus daurats sobre un fons de granet negre.
En el parament a banda i banda, el plafó aplacat de granet negre, amb motllura perimetral contrastada amb línies blanques i un aplic amb fanal daurat.
En els 2 aparadors a banda i banda, el potent marc de granet negre sobre un basament amb mènsules, de marbre negre i blanc.

Interiors

A la sala de vendes, la configuració de l’espai i els acabats i mobiliari, de llenguatge clàssic, que conserven o reprodueixen el projecte de 1945:
- el cel ras amb calaixos penjats que connecten els pilars i pilastres, amb motllura perimetral i inscripcions en el frontis;
- els pilars i pilastres amb fust aplacat amb marbre negre i capitell daurat;
- el pòrtic amb columnes amb fust rodó de marbre i arc i imposta marbrejats en l’accés a àmbits diferenciats (en els extrems i en l’espai en forma d’absis, amb volta cassetonada);
- el revestiment amb diamants en relleu de l’interior de la façana, visible en la llinda i en l’intradós de l’obertura esquerra de la diagonal i ocult pel tancament interior dels altres aparadors;
- el paviment de marbre blanc amb línies contrastades en negre;
- les taules i cadires de fusta,..


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º