Restaurant Can Punyetes

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Restaurant Can Punyetes forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

1875 es construeix un edifici de planta baixa en la cantonada dels carrers San Sebastian (actual Marià Cubí) i Rosés (actual Amigó) que podria correspondre a aquesta parcel.la

Sobre aquesta data s'obre el bar de Pedro Salvat Rovira. L'any 1936 a la mort de Pedro passa al seu fill, Pedro Salvat Pié. A la dècada dels 70 passa a la néta, Josefa Salvat Virgili. L'any 1981 obre Can punyetes reformant el local com a restaurant. En l’exterior es substitueixen els porticons malmesos. En l’interior es conserva la barra de marbre, es substitueix el paviment de l’espai de doble alçada i s’amplia el menjador incorporant l’espai sobre i sota l’entresolat: es desmunta la divisòria de planta baixa, que es conserva com a decoració penjada de la paret, s’eliminen els envans conservant els diferents paviments i es realitza una nova escala de connexió.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El tancament dels dos portals de cantonada amb la mateixa solució amb: porticons de fusta pintada, plegables a l’exterior, i amb fusteria amb tarja sobre porta batent central amb fixes laterals, amb sòcol de fusta plafonat i amb especejament que combina les línies ortogonals i corbes i el vidre transparent i el catedral. En el portal de Marià Cubí el tancament es retalla per adaptar-se al perfil de la barra interior de marbre.

Interiors

Els elements que es conserven de l’antic establiment: la barra de marbre de diferents colors que conserva un dels frontals amb relleus; l’entresolat amb biguetes de fusta i revoltó forjat; els diversos paviments de rajola hidràulica de l’antic habitatge i la vidrera que tancava l’espai sota l’entresolat (que es conserva penjada com a decoració) amb sòcol plafonat i quadrats de vidre catedral.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º