Forn Roura

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El forn Roure forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1904 s’inaugura el convent de franciscans del carrer Santaló cantonada Fortuny (ara Calaf) al costat de la capella de Sant Magí.

El 1909 segons la bibliografia (PORREODON, 2011) el pare superior del convent, Ramón Usó, i el Pare Brugulat es refugien al forn de pa Can Roura fugint dels anticlericals. Emtre 1927-1930 José Roura Pallarols sol.licita permís a l’ajuntament per instal.lar diversos aparells industrials: 10-1927 forn de pastisseria; 1-1928 forn per coure pa; 12-1928 dos electromotors; 12-1929 un electromotor.
A la mort de José passa a la seva vídua Carme Vila. Als anys 40 passa al fill, José Roura Vila (1924-2011). Es remunta l’edifici propietat de la família. Als anys 60 es substitueix el marbre negre del sobre dels taulells i d’alguns sectors del frontis de façana per granet rosa, es canvia el paviment i es revesteix el fons de les prestatgeries amb mirall sobre l’enrajolat. A la dècada dels 70 es realitza el moble de caixa.El 2011 passa a Josep Ma. Roura Onaindia amb l’ajuda del seu fill Josep Ma. Roura Vidal

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

L’aplacat de marbre que abasta tota superfície de façana de la planta baixa, amb un pòrtic de llenguatge clàssic que engloba l’obertura de l’establiment i el portal de l’escala de veïns, i la fusteria reculada amb aparadors exteriors del local.
Sobre el parament, l’aplacat petri amb perímetre de marbre blanc, que envolta un pòrtic de marbre aplacat negre contrastat amb motllures de marbre blanc, amb: dos pilastres laterals amb pedestal, fust acanalat i capitell; fris amb motllura perimetral i el nom de l’establiment amb lletres corpòries, i frontó partit, amb un espai central on es situa un escut amb les inicials J R.
Dins de l’obertura, la composició amb dos pilars (el de la dreta en l’eix de simetria del pòrtic i el de l’esquerre per establir la simetria del tancament) i tancament simètric de fusteria envernissada amb: façana interior reculada amb tarja amb vidre amb restes d’un rectangle daurat i portes amb frontó partit sobre la llinda, i aparadors exteriors, en el centre i els laterals, de l’alçada del batent, amb sòcol petri (substituït) i emmarcat amb motllura inferior, muntants acanalats i fris amb cornisa.

Interiors

A la sala de vendes, els dos llargs mostradors de fusta (amb sobre substituït), l’element central de la paret del frontal i el tractament del sostre i els paraments que divideix l’espai horitzontalment, per sobre i sota de la llinda del batent, amb:

- la superfície pintada amb motllures lineals de guix en: el cel ras unitari, amb un requadre central sobrelevat delimitat per una gran motllura; el frontis i cornisa que envolta tot l’espai, i els requadres de la part superior dels paraments.
- l’enmarcat de fusta envernissada amb motllura inferior i superior continues i muntants acanalats que emmarquen les prestatgeries encastades i els miralls aplacats.

Destaca l’element que emfasitza la simetria de l’espai amb un arc rebaixat, aplacat amb mirall, que envolta un pòrtic de fusta, amb un frontó partit com el de la façana, amb les portes a la rebotiga i un nínxol central.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º