Drogueria Rovira

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Drogueria Rovira forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents
L'any 1910 Jaume Rovira Creixell obre a la Republica Argentina 59 la "Drogueria Aceites y jabones". El 1934 la drogueria es trasllada al carrer Padua i després al carrer Saragossa 127. Un temps després passa a Ramon Rovira Auleda

L'any 1940 es trasllada al carrer Madrazo 127 (abans Molins del Rei 3) amb el nom de Drogueria Galvany de Ramon Rovira. El 1975 passa a la filla de Ramon, Montserrat Rovira Vendrell, i al seu marit, Francisco Segarra, que s'havia incorporat l'any 1957. Canvia el nom a Drogueria M. Rovira. L'any 1982 s'incorpora Ramon Segarra Rovira, quarta generació. El 1992 es renova la imatge corporativa i el 2006 la drogueria obté el distintiu arrelat a la ciutat. El 2010 es celebra el centenari amb la publicació d’un llibre i el disseny d’un logotip commemoratiu que es grava en un vidre de l’aparador i en una vitrina interior. Es realitza el rètol de xapa retallada que reprodueix la forma de l'original de fusta, malmès, que es conserva a l'interior.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els elements puntuals sobreposats al voltant de l’obertura i els del vestíbul exterior del seu interior.
-Els elements metàl.lics fixats sobre el parament: les vitrines que es pleguen sobre els brancals, en la llinda el rètol que reprodueix en part l'original de fusta realitzat amb xapa retallada i, a la dreta, el suport de forja d’un antic rètol bandera.
-Els elements de fusta envernissada i vidre a l’interior de l’obertura: el bastiment amb tarja en el pla interior de la façana; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta lateral, i les muntures metàl.liques de les lleixes de vidre de l’aparador.

Interiors

En la sala de vendes, el paviment de rajola hidràulica crema, la caixa registradora National i el mobiliari de fusta envernissada: la calaixera en tota la longitud de la paret dreta; els diversos taulells que hi ha davant (el que té vitrina superior, els de calaixeres interiors,..), i les vitrines i prestatgeries del primer àmbit.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

REF.1 / Drogueria Rovira

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats

REF.2 / Drogueria Rovira

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats

REF.3 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.4 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.5 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.6 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.7 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.8 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.9 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.10 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.11 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.12 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.13 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.14 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.15 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.16 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.17 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.18 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.19 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.20 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.21 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.22 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.23 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.24 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.25 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.26 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.27 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

REF.28 / Drogueria Rovira

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º