La Lleteria

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Lleteria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1910 quan s'obre una lleteria amb una sala de vendes a peu de carrer on es comercialitza la producció dels animals que viuen a l’interior del local. Als anys 60 es transforma en cistelleria. L'any 2003 es restaura l’edifici i en els elements conservats a l’establiment. En la façana, l'empresa Mosaicos Estel s'encarrega d'extreure els elements externs, la consolidació, la restauració in situ de les lesions puntuals i la realització de les parts inexistents seguint el model original. El 2008 s’intal.la Tanios films producció i edició audiovisual. i uns anys més tard Isidora i Antoni obren la La lleteria, espai familiar, ecocriança i teràpies.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El conjunt d’elements que configura una façana diferenciada en l’àmbit del local, amb un mural de mosaic ceràmic aplacat emmarcant l’obertura amb tancament de ferro.
- Adherits sobre el parament: el sòcol de pedra buixardada amb motllura còncava superior i el mosaic de tessel•les amb un motiu pastoral holandès, amb dues figures de mida natural en les agulles, que deixa vist els brancals de pedra, i un paisatge amb les inicials BP a la dreta, que passa per davant de la llinda en arc i defineix un límit recte.
- Dins de la obertura, el tancament vidrat amb emmarcat i sòcol de ferro, decorat amb motllures corbades, amb dues fulles centrals batents, amb tirador forjat, i dos fixes laterals que havien tingut un aparador interior.

Interiors
A la sala de vendes, els elements pertinents en cel ras, arrambador, paviment i un fragment d’armari:
- el cel ras amb dos àmbits separats per una biga penjada, sobre mènsules amb motius vegetals, amb plafó circular central, cornisa lineal perimetral i fris amb motiu vegetal sobre el que s’han anat aplicant diverses solucions cromàtiques;
- l’arrambador de 1,1 m d’alçada de rajola ceràmica, present en les 3 parets, amb sòcol i remat superior vidrat groc i una sanefa amb nens
-papallona sobre garlandes amb flors;
- el paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris que combina una mostra pel perímetre i una en el centre;
- els vestigis de l’armari de fusta envernissada de la paret dreta, amb bastiment i 4 portes en la part superior amb motius vegetals rebaixats.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º