Home Gallery

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Home Gallery forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1915 quan es funda la Camiseria y corbateria H.Ruiz. L'any 1997 es traspassa a Inson, una botiga de productes electrònics i telefonia primer anomenada Sony Gallery i posteriorment Home Gallery (nom actual).

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament i l’intradós, ocultant la part superior de l’obertura, l’aplacat de fusta de composició simètrica, amb:
En el brancals, per sobre d’un sòcol recent, els muntants de fusta amb decoracions en rebaix i el plafó superior amb una mena d’escut amb decoracions sobreposades, ara pintades en color gris- plata, amb el número de la finca 66. Sota el vinil adherit en els plafons laterals sembla que es conserva un vidre pintat pel darrera
En la llinda, la cornisa de fusta de tota l’amplada i l’emmarcat inferior.
El ràfec de fusta sembla posterior.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º