Bar Resolis

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Bar Resolís forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1913 quan podria estar ocupat per una farmàcia. Posteriorment passà a convertir-se en Bar, activitat que encara conserva.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

A la façana de Riera Baixa es localitza un calaix de fusta força malmès aplacat a la façana que ocupa tot l’espai de la llinda. Conté el nom de l’establiment realitzat amb caràcters plastificats damunt un fons de plàstic transparent i il·luminat interiorment. Sota els dos extrems de la llinda se situen sengles plafons de fusta motllurada amb anuncis de l’activitat del local, uns caràcters esgrafiats damunt vidre. Disposa d’un tancament de tres fulls batents plegables (de fusta i vidre) amb la porta situada a l’extrem dret. Els tres batents tenen la mateixa estructura, un sòcol massís damunt del qual es disposa una vidriera i una zona alta on s’insereix un òcul el·líptic de vidre de color. A la façana del carrer Picalquers es localitza una gran obertura, una finestra allargassada sense cap tipus de decoració, defensada per una persiana metàl·lica.

Interiors

Conserva un moble boteller darrera la barra amb prestatges, vitrina i grans miralls, amb un remat ondulat.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º