El Gran Cafè

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Gran Cafè forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

1860 es funda a Alemania la fàbrica de màquines de cosir Jos Wertheim. 1870 el fill del fundador de la marca crea a Barcelona una filial. S'importen els capçals i els mobles es construeixen a Espanya. 1892 José Wertheim obre el "Grandes almacenes de máquinas para coser perfeccionadas Wertheim" "Depósito general en España" al carrer Avinyó 18 bis.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1897 quan José Wertheim trasllada la botiga al carrer Avinyó 9 on, a més de vendre, es reparen maquines de cosir i bicibletes. L'any 1900 s'inicia la fabricació de complements. L'any 1912 en una fotografia s'observa el moble exterior que encara es conserva. L'any 1900 s'inicia la fabricació de complements. El 1920 es constitueix a Barcelona la societat "La Rápida" presidida pel fill de Wertheim.El 1949 inicien la fabricació de maquines de cosir Singer. L'any 1961 la titularitat de "La Ràpida" canvia a nom de Carlos Wertheim. El 1970 s'obre el Gran Café conservant el moble exterior i el mobiliari interior.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Destaca una gran estructura de fusta que abraça tota la planta baixa de l’edifici i amb el portal d’accés situat al xamfrà. Està decorada de motllures que emmarquen els brancals dels diferents portals aparadors, i també les grans llindes on s’inscriuen, amb lletres en relleu, el nom de l’establiment i la dedicació actual. Les obertures de la planta entresòl també estan decorades amb una fusteria, amb el mateix cromatisme, que incorpora unes baranes de balustres. A la cantonada s’observa l’anunci del local en un medalló oval situat en bandera, que incorpora el relleu de la màquina de servir cervesa que hi ha a l’interior.

Interiors

El sostre està decorat amb pintures presentant motius florals.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / El Gran Cafè

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats. Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º