Resturant Madrid Barcelona

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Resturant Madrid Barcelona forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1878 es construeix un edifici d’habitatges de PB+3P. El 1882 s’obre una rasa en el carrer Aragó per on transcorre, a cel obert, la via del tren que connecta la que arriba de França amb la que va a Madrid. El 1902 s'inaugura un baixador exterior davant de la finca. El 1902 Josep Puig i Cadafalch projecta la reforma l’edifici com a hotel Terminus, addicionant una planta i un soterrani.

El 1903 s’inaugura l’hotel, considerat un dels més moderns de l’època, amb ascensors i il.luminació elèctrica en totes les habitacions. En els seus salons s’organitzen importants banquets com els que l’any. L'any 1904 es van dedicar a Alfonso XIII i a José Canalejas. El 1916 en el principal funciona el Hotel Pensión Americana. El 1929 amb motiu de l’exposició universal es reforma l’establiment que funciona com a cantina de l’estació i centre de tertúlies de Josep Pla i la redacció de la Revista Destino. El 1959 Teresa Jarque Almirall sol.licita permís per instal.lar 2 neveres en un bar. El 1960 s’enderroca l’estació exterior i es cobreixen les vies. Posteriorment es reforma l’edifici addicionat una planta. xxxx es reforma la façana de l’establiment: s’estintola l’agulla central i es realitza un aplacat de marbre que emmarca una obertura única. Entre 1993-96 el restaurant Madrid-Barcelona anuncia a la Vanguardia concerts de música clàssica o sopars amenitzats amb diversos tipus de música. Anys després l’establiment passa a la família Parellada.
La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1860 quan Manel Almirall funda la CASA

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El frontis aplacat que envolta la obertura resultant de l’estintolament de l’agulla per agrupar els dos portals originals, amb:
-sòcol de marbre negre vetejat blanc amb motllura superior semicircular.
- superfície de peces de pedra sorrenca de San Vicenç amb una gran obertura retallada en la llinda amb el rètol amb el text MADRID-BARCELONA dibuixat amb bombetes incandescents.
- vora perimetral de marbre blanc.

Interiors

La configuració de l’espai del menjador on destaca l’entresolat amb un balcó circular a l’esquerra i l’escala d’accés a la dreta i els elements de la decoració d’època: la barra de marbre bicolor i el boteller de fusta del darrera amb els tubs d’un organ decoratiu sobre la cornisa de planta ondulada; les superfícies decorades amb un acanalat invertit (convex enlloc de còncau) en la barana de l’entresolat i l’escala, les pilastres, el fris del cel ras i la motllura perimetral de la claraboia,..

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º