Restaurant Can LLuís

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Restaurant Can LLuís forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l’any 1929 quan Lluís Rodríguez i Elisa Vilaplana van fundar Can Lluís. Abans era una fonda popularment coneguda amb el malnom de “Can Mosques”. El 1946 esclata una bomba de mà que mata al propietari i al seu fill Fernando. Aleshores segueixen el negoci els altres dos fills: Lluís i Elisa. El 1965 Ferran Rodríguez es fa càrrec del restaurant.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El portal d’accés disposa d’una fusteria a ras de façana, concretament encaixada en la llum de l’obertura. La zona superior, rematada per un arc escarser, conté el nom de l’establiment i la porta, amb tarja de vidre, s’endinsa formant tres plans. L’obertura del carrer de la Reina Amàlia també disposa d’una fusteria encaixada amb el mateix rètol a la zona superior rematada per un arc escarser.

Interiors

L’interior, força reformat, conserva una barra d’estructura de fusta i sòcol de marbre, amb taulell també de marbre, darrera la qual hi ha un moble nevera. Els elements decoratius com l’arrambador ceràmic de color verd o els paviments són de factura moderna. Una senzilla escala interior dóna accés als espais del pis superior, també força reformats.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.

Imatges

ref.1 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Can Lluís

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.

ref.7 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Can Lluís

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º