Farmàcia Mª Teresa Antón Gimeno

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Mª Teresa Antón Gimenl forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1898 quan es funda la farmàcia. Durant molts anys s'ha conegut amb el nom de farmàcia E. SALGAS TOLOSA. L'actual titular és Mª Teresa Antón Gimeno.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un moble de fusta aplacat i muntat damunt un sòcol de marbre negre que sobresurt del ras de façana, amb un calaix a la llinda que abraça les tres obertures, la qual cosa, juntament amb una cornisa contínua simple, dona continuïtat al moble a les dues façanes de l’edifici. Les portes d’accés han estat substituïdes per modernes estructures de vidre. Els muntants verticals (emmarcaments) dels aparadors i vitrines presenten talles de fusta formant cassetons i emmarcant vidres pintats de color verd.

Interiors

Conserva una bona part de l'antic mobiliari, un notable treball d’ebenisteria que s’estén pels murs perimetrals formant prestatges amb armaris baixos. Es tracta d’una estructura rematada per un fris continu amb relleus de talla classicistes, suportat per fines columnes acanalades en espiral amb capitells, també de talla, d’estil clàssic. Destaca un frontó corb coronant el fris amb el relleu del símbol dels farmacèutics. El sostre, malgrat ha estat pintat modernament, presenta l’estructura clàssica de cassetons.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º