Artelana

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Artelana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1919 quan Carlos Chalaux instal.la un magatzem de màquines i articles elèctrics. L'any 1948 passa a Miguel Sanges Casas, enfardador. Construeix un entresolat amb dues oficines, una pròpia i una altre de lloguer. Realitza una franja central en el paviment, amb morter de ciment, per reparar les zones de rajola hidràulica, en l'entrada, i de rajola ceràmica en l'interior, malmesa pel pas de carretons. El 1985 s'instal.la Artelana, botiga de mobles antics, sense modificar cap element.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El llindar de pedra, erosionat, i el tancament amb bastiment de fusta pintada, amb fulla batent central i dos fixes laterals, amb 3 franges horitzontals: sòcol plafonat, vidriera amb franges d’alçada alternada, i tarja única superior.

Interiors

Els elements integrants de l’estructura (sostre de biguetes de fusta amb revoltó forjat, pintat en la projecció de l’edifici i el pòrtic amb pilar de fosa del sector del pati d’illa); el paviment de rajola hidràulica de l’entrada; el entresolat de fusta amb l’escala, la barana i les divisions, i la bascula encastada en el paviment al fons.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º

Ruta dels Emblemàtics
Museu Virtual

Guía online dels establiments emblemàtics

Sala Exposicions

De tota la vida. El Comerç emblemàtic de Barcelona

Canal YouTube
Canal YouTube