Artelana

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Artelana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1919 quan Carlos Chalaux instal.la un magatzem de màquines i articles elèctrics. L'any 1948 passa a Miguel Sanges Casas, enfardador. Construeix un entresolat amb dues oficines, una pròpia i una altre de lloguer. Realitza una franja central en el paviment, amb morter de ciment, per reparar les zones de rajola hidràulica, en l'entrada, i de rajola ceràmica en l'interior, malmesa pel pas de carretons. El 1985 s'instal.la Artelana, botiga de mobles antics, sense modificar cap element.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El llindar de pedra, erosionat, i el tancament amb bastiment de fusta pintada, amb fulla batent central i dos fixes laterals, amb 3 franges horitzontals: sòcol plafonat, vidriera amb franges d’alçada alternada, i tarja única superior.

Interiors

Els elements integrants de l’estructura (sostre de biguetes de fusta amb revoltó forjat, pintat en la projecció de l’edifici i el pòrtic amb pilar de fosa del sector del pati d’illa); el paviment de rajola hidràulica de l’entrada; el entresolat de fusta amb l’escala, la barana i les divisions, i la bascula encastada en el paviment al fons.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º