Gràfiques Molero

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Gràfiques Molero forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1884 Ramon Molero funda l’empresa d’arts gràfiques en un local del carrer Almogàvers. Als anys 20 es trasllada l’establiment i part de la maquinaria a l’actual ubicació. Es realitzen els aparadors i el mobiliari de la sala de vendes que es conserva. Sembla que en aquest moment es realitza l’escala de forja que baixa al soterrani el qual,fins aleshores, estava vinculat al local dret.
Anys més tard passa a José Maria Pàmies Castelló i, a la seva mort, a la seva vídua Ma. Asunción Pujol. El 1952 entra a treballar Josep Urbez Gómez. L'any 1978 a la mort de Ma. Asunción passa a Josep Urbez, qui compta amb l’ajuda dels seus fills Olga i Carles. Als anys 90s’incorpora a la sala de vendes l’espai de la rebotiga i el despatx eliminant la divisòria. L'any 2014 es restaura una premsa manual d’imprimir de tipus Stanhope ( de 18xx, el primer model fabricat amb ferro després de la de Guttemberg, que era de fusta) que es guarda en el soterrani.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El tancament reculat amb aparadors exteriors, a l’interior de l’obertura, i les vitrines aïllades sobre els brancals.
- Per sota del calaix de la persiana, on no hi ha traces del rètol original, els elements de fusta enveernissada que configuren el vestíbul exterior, de composició asimètrica, amb: cel ras enteixinat; tancament reculat, amb fix superior, la porta en posició lateral i el registre dels aparadors exteriors, i aparadors exteriors (el de l’esquerra frontal amb cantonada arrodonida i el de la dreta lateral en el gruix del brancal) amb sòcol de fusta plafonada i una cornisa motllurada que ressegueix tots els elements, que conserven les muntures metàl.liqes de les lleixes.
-Sobreposada, a banda i banda de l’obertura, la vitrina rectangular de perfils i xapa daurada, amb lletres retallades en la part superior amb el mot IMPRENTA, a l’esquerra i MUESTRARIOS, a la dreta.

Interiors

A la sala de vendes, el conjunt de mobiliari de fusta envernissada amb:
-les prestatgeries de les parets laterals, amb cornisa igual a la dels aparadors, a la dreta amb portes baix i vitrines dalt i, a l’esquerra, amb lleixes i calaixos.
- el taulell amb vitrina superior, amb planta en forma de L amb cantonada corba.
En el soterrani, l’escala d’accés, de cargol de peces de fosa i la premsa manual d’imprimir de tipus Stanhope.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º