Farmàcia Garcia Pastor

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Garcia Pastor forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1902 quan Ruperto Rapesta Fontanet, farmacèutic natural de Tortosa, inaugura en l'edifici acabat de construir una farmàcia amb botiga en la cantonada (3 obertures) i laboratori en el carrer Villarroel (3 obertures). El
1927 a la mort de Ruperto ( el 25-11) la regenta Jesús Garriga i Mas. L'any 1933 Joaquim Granados i Borell la compra a la vídua Rapesta. El 1968 a la mort de Joaquim la regenta Josep Hernàndez i Calvet. El 1970 Josep Mestre i Raventós la compra a la vídua Granados. Realitza algunes reformes en l’interior: col.loca un nou paviment sobre el original de ciment; anul.la la porta que connectava amb el laboratori (tangent a la façana) i en el seu lloc afegeix un tram d’armari reproduint el existent en la resta de parets; sembla (per la diferència de qualitat de la fusta) que amplia el taulell, que només tindria el mòdul amb dos pilastres de l’esquerra, amb una solució simètrica amb dos frontal centrals petits i dos laterals més llargs; intal.la les tulipes de vidre dels aparadors; realitza un frontal de fusta per la balança, de línies corbes. El 1993 passa al fill de Josep, Ramon Mestre i Boleda. Pinta tots els elements de fusta, que estaven pintats de color marró fosc, de color crema. L'any 2006 passa a Adelina García Pastor. Es retiren i conserven les portes de les vitrines (llevat de la petita que hi ha sobre l’accés a la rebotiga). Es decapa el taulell per deixar el color de fusta natural. Per falta de temps i diners els altres elements de fusta enlloc de decapar-se es repinten en color verd (triat per la farmacèutica).

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El conjunt d’elements que conserva quasi integrament la solució original amb: una estructura sobreposada de 18 m de llargada, que engloba totes les obertures, amb calaix en la llinda i plafons aplacats sobre la part superior dels brancals;el tancament a l’interior de 5 de 6 dels buits arquitectònics (el de l’obertura esquerra és recent); el llindar de pedra de tots, i l’estructura de suport de la creu penjada de la tribuna de l’aresta.
El criteri cromàtic actual dels elements de fusta no respon a cap criteri històric

Interiors

A la sala de vendes, el tancament interior dels aparadors i el conjunt de mobiliari (prestatgeries i taulell) amb plafons amb decoració rebaixada de formes vegetals.
El cromatisme actual dels elemements de fusta no respon a cap criteri històric.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º