Farmàcia Maria Dolors Barri

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Maria Dolors Barri forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

L'any 1914 Rafael Suriñach Canals inaugura una farmàcia en el local on s’havia instal.lat prèviament una carnisseria i una sabateria. El 1952 compra l’establiment Antoni Tarrés Torras i inaugura la seva farmàcia el 27-7-1953. Sembla que la reformà. El 1972 passa a Amparo Albert Sanchís. El 1976 passa a Josep Maria Puigjaner Corbella, director farmacèutic de Bayer. El 1979 passa a Maria Dolores Barri Flotats, actual titular.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els següents elements: el vitrall del timpà i el llindar de marbre blanc de les 5 obertures; el plafó sobreposat en 4 agulles i la bandera de forja artística de l’aresta.
-En el timpà de les 5 obertures amb arc de mig punt és visible des de l’exterior el vitrall amb vidres de diferent color i textura emplomats, que dibuixen una mena de bombolles i onades concèntriques al voltant d’un oval central que conté una imatge diferent en cada porta (la copa d’hígia en les 2 mes amples i plantes o flors medicinals les altres).
A l’interior els vitralls estan ocults per un trasdosat que inclou els tancaments lleugerament reculat respecte el gruix de la façana.
- Els plafons són caixes rectangulars de poc gruix amb bastiment de fusta amb motllura senzilla, plafó exterior de vidre pintat pel darrera amb les lletres retallades que permeten veure una plafó posterior amb els mateixos caràcters bisellats i daurats aconseguint un efecte de volum. En un hi ha una placa “Burgos Hermanos".

Interiors

En la sala de vendes, el cel ras amb garlanda perimetral en relleu i el paviment de rajola hidràulica.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º