El Transwaal

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Transwaal forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1888 quan Gabriel Gatius funda l'establiment amb el nom de El Transwaal en honor d'una província sudafricana en la que les tropes angleses s'enfrontaven als soldats boers. El 1935 es realitza el projecte de canvi d'obertures i distribució de la planta de la botiga propietat de Ramon Dachs que no va arribar a executar-se. L'any 2000 es realitza l'arranjament i canvi de rètols.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Malgrat ha sofert nombroses modificacions i mutilacions, presenta un vestíbul força profund emmarcat per una fusteria motllurada damunt la qual se situa el rètol, de factura moderna, amb el nom de l’establiment. L’armadura dels aparadors és de fusta i els vidres de la zona alta estan treballats a l’àcid amb una decoració a base de gerros amb flors.

Interiors

Es conserven tres taulells, uns mobles de fusta encadellada amb sòcol i petites mènsules de talla per suportar el sobre que en els tres casos és modern. En una de les parets i com a element decoratiu es disposa l’antic rètol de la botiga.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / el transwaal

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / el transwaal

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.

ref.8 / el transwaal

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.

ref.9 / el transwaal

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.

ref.10 / el transwaal

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.

VISTA 360º