Farmàcia Guerra

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Guerra forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1851 quan José Vila Retana, procedent de Mèxic, compra el solar del camí de barcelona a Sant Cugat i construeix un edifici on instal.la el seu negoci en els baixos, una farmàcia drogueria, anomenada La Antifola, i l’habitatge en el pis. El 1882 a la mort de José, passa a Enrique Guerra, qui obté el títol de farmacèutic el 1887 i abandona la part de drogueria. El 1918 passa al fill d’Enrique, José Guerra i Cortés. El 1926 es celebra el 65è aniversari amb una publicació que recull la nova decoració de l’establiment de la qual es conserva la configuració de la sala de vendes i els aparadors i rètols de bronze de la façana de Gran de Gràcia. El 1951 passa al seu fill Enric Guerra de Balanzó qui grava el seu nom en el vidre fix sobre la porta de Gran de Gràcia i realitza el tancament que es conserva en les obertures del carrer Astúries, amb aparadors que reprodueixen els del carrer gran. El 1980 a la mort del seu pare, passa a E. Guerra Mercadal. Cap a l'any 2011 es rehabilita la façana de l'edifici i s'elimina l'enllumenat exterior del local.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, en la façana de gran de Gràcia, els rètols de bronze de 1926 (les lletres retallades de la llinda amb el nom FARMACIA GUERRA i les plaques a banda i banda de la porta central amb el text FARMACIA FUNDADA EN 1851 i DOCTOR GUERRA CORTÉS ANALISIS). Sobre el parament, en el carrer Astúries, prop de la cantonada, el plafó de vidre pintat pel darrera, amb el nom FARMACIA GUERRA en lletres daurades i, en el centre, la representació, mal conservada, d’una ma treballant en un morter. Dins de les obertures, tant en els aparadors com en les que tenen porta, el tancament de fusta amb tres franges: sòcol plafonat, fix superior de vidre transparent amb lletres daurades (conservant les del carrer Astúries i la porta de Gran de Gràcia) i vidre central.

Interiors

A la sala de vendes:
-La configuració de l’espai, amb els elements de l’estructura (pilars rodons amb capitell que recolzen bigues calaix penjades) i la decoració amb motllures lineals de guix en el cel ras i els paraments.
- Sobre el parament de Gran de Gràcia, la vitrina a banda i banda de la porta.
- En les obertures amb aparadors, el sòcol de fusta plafonat i el tancament de vidre emplomat amb lateral i sostre corbats.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º