Pastisseria Montserrat

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Pastisseria Montserrat forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1870 es construeix l’edifici i s’obre un forn de pa en el local de cantonada. L'any 1942 passa a Bonaventura Torremadé Roig que transforma l’establiment en una pastisseria. S’amplia la sala de vendes cap a la travessera i es realitza la decoració que es conserva. El 1964 passa al germà de Bonaventura, Martí Torremadé Roig. L'any 1998 a la mort de Martí passa a la seva filla, Teresa Torremadé Esqué.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

En el tram de façana corresponent a la sala de venda, el tractament de la superfície diferenciat de la resta de l’edifici, amb requadres en la cantonada i una motllura amb 4 bandes paral.leles que, en cada façana, engloba les tres obertures i un rètol modern, que oculta l’original. Dins de les obertures de la sala de vendes, el tancament dels aparadors, en les laterals, i de la porta reculada en la del centre (amb dues fulles batents en la del Torrent i una fulla central amb aparadors exterior en la de travessera), tots ells amb un tractament unitari amb 3 franges:
-dalt, el rètol amb emmarcat de fusta proper al pla de façana, amb plafó de vidre negre amb una paraula en lletres blanques capitals dins d’un marc. En cada façana es repeteix el mateix text disposat simètricament a l’aresta de manera que, d’esquerra a dreta, es llegeix: BOMBONERIA, CONFITERIA, PASTELERIA, PASTELERIA, CONFITERIA, BOMBONERIA.
-baix, el sòcol opac, de marbre negre amb vetes blanques en el aparadors i de fusta plafonada en les portes, que també revesteix els laterals i sostre del vestíbul exterior. sostre.
- en el centre, el tancament transparent amb emmarcat de fusta, que en els aparadors exteriors de la Travessera és de vidre corbat i en les portes està decorat amb requadres gravats a l’àcid

Interiors

A la sala de vendes, el tractament del sostre i els paraments que divideix l’espai horitzontalment, per sobre i sota de la llinda de les portes, amb:
- la superfície pintada amb motllures lineals de guix que delimiten requadres en el cel ras, les bigues penjades sobre mènsules i la part superior de tots els paraments.
- l’estructura que unifica les obertures i els paraments de façana i la paret lateral de travessera, que combina fusta (en la cornisa continua, els muntats acanalats, el sòcol plafonat i els emmarcaments) i vidre/miralls (vidre matejat en les portes per registrar els aparadors, vidre transparent en les portes, mirall en els aplacat o en el fons de les vitrines).
En la paret paralel.la a la travessera, les dues portes amb un tractament similar (un revestiment nou en el tram central oculta la solució original).
El mobiliari i accessoris conservats: el taulell de fusta amb un tram del sobre de marbre amb vitrina, les muntures metà.liques dels aparadors, l’expositor de caramels,..

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º