Mantequeria Lasierra

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Mantequeria Lasierra forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1900 quan Ramon Canela, d'una família propietaria d'altres colmados, funda "La nueva maravilla". Posteriorment es modifiquen els elements (aparadors i portes) de l'interior de les obertures. L'any 1953 després de passar per 4 propietaris, Ramon Lasierra Jariod, gerent d'una xarcuteria del barri, es queda l'establient que estava en traspàs. Conserva el moble modificant la llegenda i imatges del rètol. L'any 1981 passa al seu fill Ramon Lasierra Peña, actual propietari.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis aplacat, en tota l’amplada del local, que arrenca en el sòcol de l’edifici fins a les mènsules del primer pis, de composició simètrica en cada pla de façana, amb:
- en els 4 brancals, el plafó amb sòcol i marc de fusta amb un vidre que protegeix làmines publicitàries no originals;
- com a llinda, el calaix continu amb marc de fusta i plafó de vidre amb el rètol pintat per darrera.
Dins de les obertures, els llindars de marbre blanc.

Interiors

A la sala de vendes, en les parets laterals i paral.lela a la façana, la prestatgeries de fusta pintada, amb cornisa dividida pels muntants verticals decorats amb degollats, amb alguns sectors amb calaixera inferior.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Mantegueria Lasierra

Autor: Joan Bueno. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Mantegueria Lasierra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º