Farmàcia Torres

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Torres forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1917 quan es funda la Farmàcia Dr.Torregrosa. Posteriorment passa a Rocabruna i més endavant passa a Masdevall. Sobre l'any 1947 passa a Josep Maria de Pomés Turull. El 1987 passa a Antoni Torres Vergara que reforma l'establiment. A l'exterior s'eliminen els vidres gravats a l'àcid de les portes, amb la inscripció Farmacia i Dr Torregrosa, i una de d'elles es transforma en aparador. Es fa un nou tancament reculat formant un cancell que permet mantenir la porta exterior amb la fulla obertura. A l'interior s'elimina tot el mobiliari i es col.loca un cel ras que, probablement ,oculta les pintures amb motius florals que decoraven el sostre.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

L’estructura que constitueix un nou pla de façana, de composició simètrica, que oculta el pilar de fosa de l’edifici per obtenir dues obertures de la mateixa dimensió, amb fusteria on manquen el vidres gravats originals.
- Els brancals i l’agulla central, d’uns 20 cm de gruix, amb sòcol de marbre blanc amb vetes verticals, per davant del de l’edifici (el del mig substituït), i plafons de fusta pintada amb elements sobreposats (arestes, sanefa sobre el sòcol, cornisa i frontis) amb motius vegetals i rombes, tres dels quals emmarquen plafons de vidre pintat pel darrera, amb el número de la finca 62 en els laterals i una creu vermella en el centre.
-El calaix de fusta d’uns 40 cm de gruix, que fa de llinda ondulada sobre les dues obertures i l’agulla central, amb decoració sobreposada com la dels brancals i amb plafó frontal de vidre pintat pel darrera, amb el text Farmacia.
-Dins de les dues obertures, el tancament de fusta amb fulla batent (ara només s’utilitza una) amb plafó inferior amb decoració rebaixada, tirador daurat, llinda i tarja superior amb emmarcat amb ondulació paral.lela a la del calaix exterior, i un element de fusta calada per ajustar-se a la llinda recta de l’interior.

Interiors

Els elements de la decoració original que es conservin ocults pel cel ras o altres revestiments.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º