Restaurant Reñé

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Restaurant Reñé forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1892 quan Antoni Reñé, d'una familia pagesa de Bellpuig, i un soci suís funden la Fábrica de confiteria y bomboneria La Suiza-Reñé que ocupa els locals de consell de cent 362 i 364. L'any 1910 un dels fills d'Antonio trasllada l'obrador al carre Balmes 243 i un altre, Josep Reñé Padrisa, es queda l'establiment de Consell de Cent. Es reforma com a pastisseria amb decoració d'Enric Llardent Comas. A la mort de Josep, sense descendència, passa al seu nebot Joaquim Sacall Reñé. Per ampliar la sala de vendes, s'amplia la obertura d'accés a la rebotiga, eliminant les vitrines existents i afegint el frontal sobre la llinda. El taulell que estava a l'esquerra, davant de l'aparador, pasa a la dreta i s'afegeixen altres taullells en la rebotiga. El 1980 es restauren els elements exteriors. El 2004 pasa a Joana Ibars, antiga dependente de la pastisseria, que adapta la botiga com a cafeteria restaurant. La intervenció, projectada per Marta Bacquelaine i amb la intervenció del taller de restauració VinT-trenta, manté l'exterior i reforma l'interior conservant part de la decoració i el mobiliari. Finalment es reforma l'interior incorporant mobiliari de llenguatge modernista. En l'aparador amb mirall, darrera la nova barra, les lleixes de vidre es substitueixen per fusta.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, el nou frontis que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, amb: - sòcol de marbre vermell, molt vetejat, amb límit superior corbat;
- aplacat de fusta, decorat amb rebaixos i motllures sobreposades, amb emmarcaments ovalats que contenen plafons de vidre pintat per darrera. En els dos laterals amb el text en lletres daurades ESPECIALIDAD GRAJEAS PELADILLES Y MARRONS GLACÉS i FABRICACION ESMERADA DE BOMBONES Y CHOCOLATES SUIZOS en el central;
- calaix sobre les obertures i l’agulla central, amb estructura de fusta i plafó frontal de vidre pintat pel darrera, amb el text, en lletres daurades, 364 Fca DE CONFITERIA Y BOMBONERIA 362;
- el suport i les barres del tendal.
Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc, el sòcol de marbre rosat i, en l’obertura dreta, el tancament amb porta reculada i aparadors laterals amb vidre corbat a l’exterior i gravat a l’àcid a l’interior.

Interiors

En el primer àmbit, de major alçada: el cel ras i el fris de guix amb relleus que havien estat policromats; el paviment realitzat amb el sobre de les antigues taules de marbre, l’aparador de la paret esquerra, amb miralls i lleixes (que fins la darrera reforma eren de vidre) amb muntures metàl.liques, i els fragments d’arrambador de fusta amb baixos relleus.
En la separació amb el segon àmbit, l’aplacat de fusta que integra elements de 1910 amb d’altres de l’estintolament per incorporar la rebotiga (mènsules que recolzen un frontal amb miralls bisellats en disposició radial amb el mot PASTELERIA gravat a l’àcid).
En tot l’establiment, els antics mostradors reutilitzats.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º