Can Ravell

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Can Ravell forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1903 quan s'anuncia com a botiga d'ultramarins amb seu al carrer Aragó 309, 313 i 315 (a banda i banda del mercat) i l'any 1906 s'anuncia com a confiteria en el número 313. El 1914 mor Antonio Valls Olivella i l'establiment pasa a la seva vídua, Antonia Morer Poch. El 1920 pasa a José Farriol. L'any 1921 pasa a Rosendo Permanyer. El 1923 pasa a R. Estrada. Entre 1924 i 1928, es publiquen diversos anuncis sol.licitant aprenent per colmado. El 1927 s'anuncia la demanda de vitrines per colmado. L'any 1928 s'anuncien conjuntament el colmado de Fèlix Estrada, Aragó 313, i R.Permanyer, Rda Sant Pere 54 . El 1928 Ignasi Ravell Garriga entra a treballar com a dependent en el Colmado de Fèlix Estrada Saladrich. El 1929 s'anuncia el traspas per 500 pts de "Colosal tienda propia para cualquier venta y con vivienda propia" . Estrada trapasa la botiga a Ignasi que canvia el rètol per Ravell. El 1942 es reforma la façana adoptant una composició simètria amb dues pilastres sobre els paraments laterals que recolzen un entaulament, que tapia part de l'obertura, on es situa el rètol Mantequeria Ravell. A sota, dins l'obertura, es disposa el tancament que es conserva, amb porta central reculada i dos aparadors laterals, i sobre la llinda, un aparador de tota l'amplada. L'any 1994 a la mort d'Ignasi Ravell, el negoci pasa al seu fill Josep Ravell Villanueva, que hi treballava des de 1974. Sobre el 2004 es retiren els elements sobreposats a la façana (pilastres, entaulament i neons) i es cega l'aparador superior. També es substitueix el marbre negre del sòcol i el blanc del llindar per granet negre.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Dins de l’obertura dreta (a l’esquerra del portal de l’escala de veïns) els emmarcaments de fusta del tancament dels anys 1940 amb:
- La porta central reculada i els aparadors laterals exteriors que es dupliquen a l’interior, amb sòcol aplacat de marbre (ara substituït per granet)
- La tarja, de tota l’amplada, que s’utilitzava com a aparador.

Interiors

En la sala de vendes, sobre la paret esquerra, els armaris amb calaixera inferior, sobre de marbre blanc i prestatgeries, fins el cel ras, amb muntants amb alts i baix relleus de formes vegetals, amb el sector dels anys 40 per penjar els pernils amb aplacat de marbre i barres de penjar.
En el punt on es produeix el canvi d’alçada del sostre, el pilar central i els prestatges sobre la llinda, amb la mateixa solució que en la paret esquerra.
Els dos taulells de fusta amb calaixera posterior i sobre de marbre (amb un xapat pot adient en el front i lateral amb fusta i miralls) situats a la dreta, en el primer àmbit, i a l’esquerra, sota l’entresolat.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º