Forn Sarret

NIVELL DE CATALOGACI

El Forn Sarret forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1902 quan el forn de Juan Sarret 1912 passa a Francisco Sarret. El 1916 passa a José Guitart. el 1960 canvi de nom d'Agustí LLopart Juvé a Antoni Verges Pruna. El 1971 el compra Joan Vidal Corominas, natural del Masnou, que havia regentat una fleca a Vilassar. L'any 2006 a la mor de Joan Vidal passa al seu fill. El 2011 passa al fill petit Marc Vidal. Es conserva el moble exterior, la decoració de la sala de vendes i el forn giratori de l'obrador. Es realitza la pintura mural amb el nom original del forn.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, ocultant la part superior de les obertures de l’edifici, l’aplacat amb marc de fusta de formes ondulants i plafons de vidre pintat que integra amb un mateix traçat gairebé simètric:
- els elements banda i banda de les portes, amb representacions de roselles i espigues en l’agulla central i la descripció dels productes en els brancals exteriors (es conserva el de l’esquerra “BRAÇOS MASSINIS BISCUITS TOT GELAT” i manca el de la dreta “PAN DE VIENA PAN INTEGRAL”)
-el rètol superior dividit en dos plafons on s’ha substituït el text original amb lletres adaptades a l’espai i, a sota, dins d’un cercle els dos números de carrer “73” i “372”
- el plafó central,en forma d’escut amb corona i marc amb motius vegetals en relleu, amb un dibuix d’una pagesa en un camp d’espigues.
Dins de les obertures el tancament amb bastiment de fusta amb línies ondulants que continuen el traçat de l’aplacat, dividit en tres franges (sòcol inferior, vidre transparent central i vidre translúcid superior, alguns originals) amb una porta (que ha perdut el tirador exterior) i un aparador interior amb tancament de fusta i vidre registrable des de la botiga.
També dins de les obertures, en el petit espai entre l’aplacat sobreposat i la llinda en arc, l’element de fusta calada.

Interiors

En la sala de vendes, de doble alçada amb una finestra a l’entresolat:
- el cel ras amb senzilla cornisa perimetral i plafó central rodó
- en les parets laterals i frontal, a l’alçada de la llinda, la cornisa de fusta tallada - en la paret frontal, l’obertura d’accés a la rebotiga, de 3 fulles, amb marc amb llinda de formes ondulades amb dos petits plafons de vidre pintat amb les inicials A i V
- a la dreta, el taulell amb frontal de fusta, similar al sòcol del tancament, i, en la paret de darrera, les lleixes amb suports de bronze en forma de dracs ajaguts.
En l’obrador, el forn de pa giratori de pedra i els utensilis antics (carros de fusta, eines,..).

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º