Farmàcia Glòria Balsells

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Glòria Balsells forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1917 quan Joan Ferrer obre la farmàcia. 1917 -1921 L'establiment figura a nom d'Enric Poch Feixas. L'any 1972 la farmàcia es coneix amb el nom de Ribera. 1973- 1974 Farmàcia Zaragoza. 1975-78 Farmàcia Divi. 1979 - Farmàcia Fernàndez. L'any 2002 passa a Sandro Massari qui porta a terme la restauració de la façana: reconstrucció dels sòcols de ceràmica i restauració dels elements de fusta i vidre. L'any 2003 a titularitat de la farmàcia canvia a Balsells Valverde.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un aplacat de fusta amb poca volada, gairebé a ras de façana, amb uns muntants que arrenquen d’un sòcol d’obra vista que enllacen amb una llinda, també de fusta, amb un treball de talla amb motius geomètrics i florals. A l’interior de la llinda s’inscriu el nom de l'establiment i als muntants laterals els símbols de la farmàcia en uns aplacats moderns i que trenquen el cromatisme i la composició original.

Interiors

A l’interior es conserva el mobiliari original consistent en un moble de prestatges i armaris vitrines que s’estén pels murs perimetrals. Es tracta d’un acurat treball de talla, amb muntants verticals rematats per pinacles florals, emmarcaments de les obertures amb talles florals i un remat general amb detalls florals i motllures horitzontals.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º