Farmacia Teixidor- Ventura

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La farmàcia Teixidor-Ventura forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l’any 1905 quan es funda la Farmàcia Folguera. Sobre l'any 1989 la farmàcia és traspassada i la nova titular actúa amb el nom de Teixidor - Ventura.


ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els de l’exterior es concreten en unes rajoles aplacades a ras de façana, disposades a la zona de llinda i als tres quarts dels tres brancals que emmarquen les dues obertures. Dites rajoles estan decorades amb motius geomètrics i contenen el nom de l’establiment i de l’antic propietari. Els tancaments de les dues obertures són moderns.

Interiors

Malgrat les reformes, conserva part del mobiliari consistent en un mostrador i armaris amb prestatges i calaixos originals de la primitiva farmàcia. La fusteria del mobiliari és simple i és del tipus vitrina.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guía en linia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.

VISTA 360º