Farmàcia Mauri

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Mauri forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

A finals del segle XlX el sr. Cassellachs funda el negoci amb dues botigues de costat: una farmàcia i una drogueria.

Sobre l'any 1900 ja consten notícies de l'existència d'un farmàcia en aquest local. L'any 1947 la farmàcia passa a Josep Maria Morera Ràfols, fill d'un treballador de la drogueria. Reforma l'establiment reculant el taulell per ampliar la sala de vendes. L'any 2003 Josep Maria es jubila i passa a Sergi Mauri.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Un aplacat de marbre rosa formant dos brancals amb una llinda recta, amb emmarcaments de pedra artificial, dóna pas a una zona de vestíbul on es disposa el tancament realitzat a base d’una fusteria amb porta de vidre, a més de dos aparadors laterals, l’estructura dels quals està penjada a mitja alçada.

Interiors

Conserva part de la decoració consistent en mobles armaris a la part inferior i de prestatges a la part superior, situats en els murs laterals de l’establiment. L’espai separador amb la rebotiga està assenyalat per un gran marc de fusta amb arc escaraser. Conserva el taulell amb vitrina superior i un frontal decorat amb cassetons que incorporen relleus classicistes.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º