Editorial Boileau

NIVELL DE CATALOGACIÓ

L'Editorial Boileau forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1904 Alessio Boileau Bernasconi s’instal•la a Barcelona. El 1906 inaugura el Taller de gravat i estampació de música Boileau al carrer Provença 285. El 1913 amb dos socis més funden l'editorial de música Iberia Musical. El 1922 sota el nom d’Editorial de Música Boileau inicia la publicació d’obres d’estudi i repertori de música clàssica i religiosa. L'any 1936 l’empresa és col.lectivitzada

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1939 quan Alessio recupera la propietat i, el dia de santa Cecilia, inaugura una botiga en l’edifici veí, Provença 287, amb una decoració racionalista que trenca amb l'estil noucentista predominant, projectada per Isidre Puig Boada, arquitecte, amb mobiliari realitzat per Enrique Claveguera i un relleu de guix realitzat per Company, ilustrador que treballava per l’editorial. L'any 1948 a la mort d'Alessio, passa a les seves filles Elvira, Mercedes i Rosario. L'any 1990 passa als fills d'Elvira, Antoni i Iolanda Guash Boileau. A principi del segle XXl passa al fill d'Antoni, Àlex, i la filla de Iolanda, Marta.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El mecanisme del tendal i el conjunt adaptat a la disposició del forat arquitectònic, amb porta reculada i aparadors exteriors, de línies simples que combinen la fusta, el metall cromat i el vidre, amb:
- en la part superior, passant per darrera del pilar, dues franges de tota l’amplada, la superior de fusta pintada, que oculta la persiana enrotllable, i la inferior de vidre matejat on hi havia hagut retolàt el nom ara sense retolació;
- dins l’obertura esquerra, una gran aparador cúbic amb un petit sòcol de marbre i marc lleuger metàl.lic;
- dins l’obertura dreta, l’aparador lateral, similar a l’anterior, i la porta amb dues fulles batents, amb vidres que alternen franges horitzontals matejades, amb tiradors en forma de grans corxeres, amb un fix superior amb el nom de l’establiment “EDITORIAL BOILEAU” de lletres de metall retallades;
- en el vestíbul exterior el paviment de rajola hidràulica ocre amb una línea fosca que dibuixa un quadrat paral.lel al perímetre i el cel ras de fusta amb vernís brillant.

Interiors

En la sala de vendes, tot el conjunt que conserva integrament la solució original de principis racionalistes:
- el paviment que utilitza les mateixes peces que a l’exterior, amb les línies fosques pautant l’espai;
- l’alçat de la paret frontal, de composició simètrica, amb portes laterals amb cortina i, en el centre, el relleu en guix d’Euterpe, musa de la música, d’estil art Decó, signat per Company 1939;
- el conjunt de mobiliari de línies simples que combina la fusta, el metall cromat i elements d’un color verd suau, que inclou: 4 cadires amb estructura de tub d’acer corbat i amb entapissat de lona verda; 3 taulells de fusta amb estructura de tub corbat (una taula gran i una petita amb sobre de fusta, protegit per un vidre, i un taullell amb vitrina superior); els mobles adossats a les parets amb bastidor de fusta, peus de tub continu d’acer corbat i tiradors metàl.lics en forma de petita corxera (a la paret dreta, dos unitats amb una fila de calaixos inferior i 4 fileres de compartiments i, a la paret esquerra, dos unitats amb calaixos en tota l’alçada, amb el front de fusta amb la veta disposada en espiga), i un paraigüer de base quadrada i espiral de tub cromats;
- els 4 llums penjats del cel ras, amb pantalla cilíndrica.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.Imatges

ref.1 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3244 x 2533 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4018 x 2832 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2716 x 2716 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2707 x 2707 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4233 x 2817 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4070 x 2725 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2832 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2712 x 3334 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4160 x 2768 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4188 x 2772 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2832 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3582 x 2384 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3390 x 2629 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2832 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3433 x 2285 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Boileau

Autor: Autor desconegut. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2820 x 2681 px.

ref.17 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2832 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 1875 x 1875 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2647 x 2647 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3373 x 2479 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / Boileau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4061 x 2702 px. Captura: 07.07.2016
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º