London Bar

NIVELL DE CATALOGACIÓ

London Bar forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1909 Josep Roca i Tudó compra el local per a instal·lar-hi un bar.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1910 quan s'inaugura el bar London amb una decoració d'un clar estil modernista. L'any 1939 l'establiment figura a la documentació administrativa amb el nom de "Café Econòmic". L'any 1951 Assumeix la direcció del negoci Dolors Roca Esteve. El 1990 figura com a propietària del bar Leonor Bertran Roca i l'establiment apareix registrat com a "bar musical". L'any 2016 el bar tancà les seves portes.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un aplacat de façana força senzill, amb una zona de sòcol de marbre damunt la qual es desenvolupen estrets muntants de fusta que emmarquen els brancals i que estan rematats per simples mènsules formant una voluta. Damunt s’incorpora un senzill calaix de fusta amb el nom de l’establiment inserit. La fusteria de la porta d’accés és simple, de dos fulls situats a la dreta de l’entrada ja que a l’altre costat hi ha un tancament de vidre que s’assenta damunt la barra de l’establiment i que alhora serveix de tancament.

Interiors

Destaca l’aparador amb un mirall de fons, de línies corbes entretallades per flors i rematades per volutes amb decoració vegetal. També les dues barres cadascuna amb un tractament diferent; mentre que la primera està aplacada amb marbre de diferents colors, la segona és de fusta. Disposa d’un arrambador realitzat amb marbre bicolor i el paviment està realitzat a base de mosaic hidràulic que reprodueix motius geomètrics.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º